חזון

הארט ארא נוסדה על מנת לקדם חברה חופשית ומוארת, אשר מתקיימת בהרמוניה בין חבריה, הטבע ועם כל שישנו. חברה בעלת תפיסה קהילתית ומערכות, אשר מקיימות שפע פיזי ותומכות יצירה ושפע רוחני.

קיים שבט של אור ועשייה בישראל ובעולם. בני אדם שעושים ויוצרים בתחומי אמנות, חברה, חינוך, כלכלה חדשה, תרבות, אנרגיה, התיישבות ועוד.
ההתארגנות מעצימה את החיבורים האנרגטיים שקיימים ומוסיפה להם ממשות. היא מאפשרת מבני תקשורת וחיבור, שיעצימו את העשייה של כל אחד בתחומו ושלנו כגוף אחד. אנו כבר גוף אחד וכבר משפיעים האחד על האחר. ההרמוניה בנינו מתעצמת ומעמיקה, ככל שאנו מעלים את המודעות שלנו לכך.

מטרות על:

  • יצירת חברה בה בני אדם גדלים למימוש מלוא הפוטנציאל האנושי, מנטלי, חברתי רוחני שלהם
  • קידום מבני תרבות חדשים אשר מאפשרים זאת
  • סיוע בהתמרת מבני חברתיים קיימים, עבור מסגרות אשר רוצות ומבקשות סיוע (מסגרות חינוך, כלכלה ועוד)

העקרונות מנחים למימוש החזון

1 . ידע / חינוך

“חינוך הוא הנשק החזק ביותר אתו ניתן לשנות את העולם.” נלסון מנדלה

אנו פועלים מתוך ההבנה, שחינוך נכון מאפשר לאדם להרחיב את אופקיו, בהנתן החינוך הנכון והסביבה הנכונה, בני אדם יפרחו והדברים "יקרו מעצמם". מי שמבין את ההשפעה של מזון מעובד, מתועש ומרוסס – מפסיק לאכול אותו – במידה וידו משגת. דרך חינוך, אינפורמציה ואכפתיות, אנו מחדשים את האמון, שיצירה של עולם כזה אפשרית.

2 . יצירת אלטרנטיבה ממשית

“המסע להתמרת המלחמה לא מסתיים בהארה פנימית. העולם זקוק לא רק לאנשים טובים, יותר מכל הוא זקוק לצורות חיים חדשות שיאפשרו עתיד נטול מלחמות. הוא זקוק למודלים של ציויליזציה חדשה כך שאנו נוכל ליישב את כדור הארץ בצורה חדשה המעוגנת בחוקים האוניברסאלים של החיים.” דיטר דום

גם אם אדם ירצה לשנות את דרכיו, הוא לא יוכל לעשות זאת ללא אלטרנטיבות פיזיות נגישות. הארט ארא יוצרת מרחבים אנרגטים ווירטואלים, מרחבים פיזים וכלים מעשיים לחיים בתקופה הזו. אנו בונים תשתיות של רעיוניות, תשתיות תודעתיות, פיננסיות ופיזיות. מנגישים מידע ומחברים צוותי עשייה בתחומים השונים.
אנו בונים מרחבי של שיתופי פעולה ותוכניות מעשיות לשחרור האדמה, בצורה הדרגתית והרמונית, כך שבני אדם באשר הם יוכלו להתקיים.