אוניברסיטה בעם

התוכנית אוניברסיטה בעם מבקשת לאפשר
לאוכלוסיות מוחלשות אשר גישתן ללימודים אקדמאיים היא מוגבלת, לרכוש השכלה
גבוהה ולזכות בידע חיוני ושימושי בתחומים הנלמדים באוניברסיטת תל אביב,
מתוך אמונה כי ידע הוא כוח הצריך להיות שייך לכולם

פרטים נוספים