אמנסטי

הסניף הישראלי של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, שהוקם בשנת 1964, הוא אחד הסניפים הוותיקים בתנועה הבינלאומית. בשנים האחרונות מצוי הסניף בתנופת התרחבות. פעילות הסניף הינה מגוונת ועיקריה הם הגנה על זכויות האדם, פעולה למען קורבנות הפרות זכויות אדם וקידום תרבות של זכויות אדם בישראל.

פרטים נוספים