אנונימוס

עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים נאבקת בהתעללות ממוסדת בבעלי-חיים בישראל, הגורמת ייסורים ומוות למאות מיליוני בעלי-חיים מדי שנה

אנונימוס היא עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה בשנת 1994, המבוססת בעיקר על מתנדבים. העמותה ממומנת מכספי תרומות – מאנשים פרטיים ומקרנות. ביכולתך לסייע לנו בארגון או במימון פעילות נרחבת יותר שתגדיל את כוח השפעתנו על מקבלי החלטות, צרכנים, כלי תקשורת – וגורמים נוספים שגורל מאות מיליוני בעלי-חיים נתון בידיהם. לעמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים (ע.ר. 058242808) אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

מהישגי אנונימוס

 
כמה פגיעות בבעלי-חיים שנאסרו בישראל בזכות פעילות אנונימוס: בידוד והצמאה של עגלים, נתיחת חיות בבתי-ספר,...
כמה פגיעות בבעלי-חיים שנאסרו בישראל בזכות פעילות אנונימוס (משמאל לימין): בידוד והצמאה של עגלים, נתיחת חיות בבתי-ספר, הלעטה בכפייה, גדיעת קרניים ללא הרדמה, אילוף והובלת חיות למופעי קרקס. 

סוגי הישגים: עצירת התעללות | חקירות וחשיפות | חינוך והדרכה | חקיקה ורשויות | עידוד צמחונות וטבעונות | מודעות והסברה | פעילות ברשת

 

הבאנו להפסקת התעללות שיטתית במיליוני בעלי חיים:

 

ערכנו חקירות סמויות וחשפנו אותן בכלי התקשורת המרכזיים:

טיפחנו חמלה בדור הבא:

  • פיתחנו תוכנית הרצאות לנוער ולמבוגרים המופצת בכל הארץ; תכנית ההרצאות פועלת בתל-אביב-יפו ובפתח-תקווה בחסות העיריות; כ-40 אלף בני-נוער, סטודנטים וחיילים נחשפים מדי שנה להרצאות אנונימוס.
  • ערכנו והפקנו, ואנו מפיצים בקביעות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, חוברת למורים להעשרת תכני הלימודים בנושאי זכויות בעלי חיים.
  • הקמנו ואנו מפעילים את האתר האינטראקטיבי "פעולה חיה", המציע מאגר הולך ומתרחב של עשרות מערכי שיעור ותוכניות פעילות להדרכה ולהוראה בנושא זכויות בעלי-חיים בבתי-ספר, בתנועות נוער ובקבוצות אחרות.
  • כתבנו וקידמנו מערכי הדרכה בנושאי זכויות בעלי חיים במסגרת תנועות נוער: במסגרת תנועת הנוער הגדולה בישראל, הצופים (והפצנו אותה למדריכי התנועה), כחלק מתכנית ההדרכה של תנועת בני המושבים, ובמסגרות נוספות.
     

השפענו על רשויות וחקיקה:

  • קידמנו תקנות וחוקים להגנת בעלי-חיים וניהלנו מאבקים משפטיים נגד מתעללים ונגד משרד החקלאות תוך יצירת תקדימים חשובים לעתיד, ותוך מאבק להעברת סמכויות חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה.
  • שלחנו למבקר המדינה ולגורמים נוספים דוחות על מחדלי אכיפת חוק צער בעלי חיים; אנו מיידעים את חברי הכנסת והממשלה בהשלכות של מהלכים בעלי השפעה על גורל המוני בעלי חיים – וקוראים לציבור להשמיע בפניהם את קולם.

עזרנו לעשרות אלפים אנשים לאמץ אורח חיים בריא ומתחשב יותר בבעלי חיים:

הפצנו מידע והעלינו את הנושא למודעות ברחובות הערים:

אנו מפיצים מידע ומעוררים מודעות ודיונים ברשת:

בנוסף, אנונימוס מציגה בסוף כל שנה דיווח תמציתי על עיקרי פעילותה והישגיה בשנה החולפת. מוזמנים להתרשם ולקרוא את הסיכומים מהשנים האחרונות: 20132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, ועוד.

פרטים נוספים