ארץ שלום

ארץ שלום היא תנועה חברתית הפועלת לקידום השלום והדיאלוג בין התושבים היהודים בשטחי יהודה ושומרון לבין התושבים הפלסטינים בשטחי הרשות הפלסטינית. התנועה מורכבת מצעירים ערבים ויהודים, כולם בני אברהם אבינו, המעוניינים לחיות במולדתם המשותפת מתוך כבוד הדדי ושיתוף פעולה בין שכנים. אנו מבינים שכנראה לעוד שנים רבות אנו עומדים לחיות זה לצד זה, ואנו משוכנעים ששלום הוא קודם כל שכנות טובה וששלום לא עושים רק בין מנהיגים. ארץ שלום איננה תנועה פוליטית. איננו מתיימרים לנסח הסכמי שלום, אלא להתמקד בקידום יחסים שוויוניים ופרויקטים משותפים בתחומי מפגשים וחינוך, תרבות, כלכלה וסביבה, בשאיפה לייצר שינוי איטי לטובה שיצמח מלמטה.

פרטים נוספים