בית ספר נביעה

נביעה מכוונת לסייע לכל הלומדים בה לגשת אל מעיינות הנפש, אל הנביעה, אל המקור, ולתת בידיהם כלים ו"דליים טובים" כדי ולדלות משם מים חיים.

פרטים נוספים