ברסלב מאיר

חסידי ברסלב פועלים למען הקהילה בארץ ובכל העולם לחיזוק האמונה והשמחת חיים
בימינו רוב העולם בין יהודים בין גויים כולם הולכים חשוכי פנים מרוב צרות ודאגות שונות…
המוטו של רבי נחמן היא הנקודה הטובה של החבר שלך ושלך – וכשהם מתאחדים ביחד במקום לריב ולהלחם אפשר למצוא אור גדול בכל נושאי החיים !
אז מיש רוצה לצאת מהעצבות ולהתחיל לחיות שיצטרף אלינו !!!!

פרטים נוספים