האוניברסיטה הקוסמית – הפשטות שבאלוהות

לאחרונה פנה אלינו סטודנט במספר שאלות על דרך הפשטות שבאלוהות, לצורך עבודת מחקר. התשובות לשאלות אלו מאפשרות עוד רוחב יריעה והבנה של התהליכים המובעים על-ידי האוניברסיטה הקוסמית ודרך הפשטות שבאלוהות. לפיכך, בחרנו לרכז את השאלות והתשובות כמאמר באתר.

קריאה מהנה!

 

מהן התפישות המרכזיות והמובילות של דרך הפשטות שבאלוהות?

התפישה המרכזית אותה מבטאת דרך הפשטות שבאלוהות, הינה ביסוס יחסי גומלין חדשים והרמוניים בין אדם לבין עצמיותו האלוהית, בין האדם לחברו, בין האדם לסביבה ובין האדם לאלוהות הטמונה בכל.

יחסי הגומלין הללו מבוססים על חשיפה לתודעה, ערכים, מודעות ברת יישום, תהליכי טרנספורמציה וחיבור לכלים תודעתיים, רציונאליים ואנרגטיים, היוצרים יחדיו מכלול אינטגראלי של האצה והתפתחות בעבור כל אחד ואחד הבוחר בכך.

תהליכי ההעצמה המובעים בדרך הפשטות שבאלוהות, מחברים להכרה של הפרט בהיותו שזור בכלל, מושפע ממנו ומשפיע עליו, ובכך התנהלות אישית וכוללנית שיש בה את טיפוח העצמי המובהק, חיבור של שונים ומגוונים, רצון טוב, אחריות והדהוד על הכלל ברמה מודעת.

דרך הפשטות שאלוהות מבקשת לבסס השראה להתנהלות כחברה אנושית, המכבדת את השונים והמגוונים, מחוברת לשורשיה הקוסמיים ופועלת מתוך תבוניות, שלום, אחדותיות והבנה כי הכל שזור בכל, וכי כולנו אחד ונובעים מאותו מקור.

תפישה זו, מגובה על-ידי סולם ערכים המובע בהרחבה לאורך תהליכי הטרנספורמציה הנוצרים בדרך הפשטות שבאלוהות.

 

מהם מקורות ההשפעה של התפתחות דרך הפשטות שבאלוהות?

אנו נמצאים בתקופה בה האנושות נחשפת בהדרגה למהותה הקוסמית וחוקי המשחק שאפיינו את מרחב ארץ, כפי שהכרנו אותו, משתנים.

בתקופה זו, מגיעים אל האנושות מידעים רבים, שנועדו לחשוף אותה לשינויים אלו ולאפשר התפתחות אל עבר המדרגה הבאה.

מידעים אלו, מייצגים אסכולות וגוונים קוסמיים שונים, אשר יחדיו יוצרים פסיפס שלם ורחב.

דרך הפשטות שבאלוהות, נובעת מתוך הידע שנצבר לאורך עידן האדמה, מביאה מדרגה חדשה המסירה את תקרת הזכוכית ומעצימה את המכנה המשותף הגבוה, המחבר בין האסכולות והזרמים השונים, מתוך הכרה כי הכל שזור בכל וכי ישנם ביטויים שונים ורבים, אשר להם אמת משותפת גבוהה ומזוקקת.

מתוך העידן המסתיים נובעת דרך הפשטות שבאלוהות ופותחת שער לחדשנות, עתידנות ורוחב יריעה קוסמי, המגיע מלב הבריאה ומביא זוויות התבוננות חדשות על ההיסטוריה המוכרת לנו ועל כל מה שהיה סמוי עד כה מעין ונחשף בתהליך של התעוררות תודעתית, ערכית ונפשית.

 

האם דרך הפשטות שבאלוהות מוגדרת או מוכרת בעיניכם כתנועה/כזרם/כארגון/כעמותה/כדת/כאתיקה ?

דרך הפשטות שבאלוהות כשמה כן היא, מבטאת דרך חיים בה האדם לומד להכיר ולהתרועע עם אלוהותו הפנימית ועם יכולת הבריאה והיצירה שלו, מתוך ביסוס יחסי גומלין הרמוניים שיש בהם אחריות ובגרות.

זהו תהליך של גילוי וחקירה, אשר אין בו חוקים או מגבלות ויש בו ביסוס של מרחב פנימי מזוקק, המאפשר להתבונן על החיים האנושיים בפרספקטיבה חדשה ורחבה, המעניקה פרופורציות לצד יכולת להשתנות ולשנות, להתעצם ולהעצים.

דרך זו מביאה עימה את סולם הערכים לעידן החדש, הפורש גשר בין המהות הקוסמית הנצחית, לבין המהות האנושית. סולם הערכים מאפשר ליצור תהליכי טרנספורמציה של הנפש האנושית מתוך בחירה חופשית מודעת והכרה צלולה וערה.

דרך זו מתאימה לכל אדם בכל גיל ומכל רקע.

הלומדים הינם שונים ומגוונים, מגיעים מדתות שונות, רקעים שונים, בגילאים מגוונים מאוד. לפיכך, אין אנו חשים כי נכון להגדיר אותה בכלים המוכרים.

 

דרך הפשטות שבאלוהות משלבת גם מדע ורציונאליות. כיצד אתם רואים את הקשר בין המדע לתפישות המובילות?

המדע הינו כלי אשר נועד לשרת את האנושות ולבטא פיתוחים טכנולוגיים הנובעים מאופייני חשיבה חדשניים ומתפישת מציאות שהינה רחבה ועשירה. לכן, נועד המדע להיות שזור בתודעה, ניזון ממנה ומושפע ממנה באורח ישיר.

המודלים, הערכים, המידע, התודעה ותפישת העולם הקוסמית, המובעים בדרך הפשטות שבאלוהות, נועדו להיות שזורים במדע, ככלי המתרגם את כל זאת להבנות ישימות, אופייני התנהלות ופיתוחים טכנולוגיים, שנועדו לתמוך את האנושות בתנועה שיש בה קידמה, רווחה ושפע של משאבים.

בכך, הרוח והמדע נועדו להיות שזורים זה בזה ולתמוך זה את זה.

היכולת של המדע לנוע אל מעבר לגבולות המוכר והידוע, נובעת מהכרה בהקשר הכולל בו טמונה האנושות ומן ההכרה במהותה הקוסמית הנצחית, שהינה חלק ממכלול רחב.

דרך הפשטות שבאלוהות, רואה בבן האנוש ישות בן ממדית, אשר לה ערוצי ביטוי רבים ולכן מפתחת הן את הרציונליות ככלי חקירה, הגות, פיענוח והבנה, המשרת הן את התודעה והאינטואיציה והן את החיבור לרגש עילאי ומזוקק ככלי ביטוי הרמוני.

בכך המחשבה והלב מגבים זה את זה ויוצרים מרחב פנימי תבוני, אמפטי וער.

 

מהו יחסה של דרך הפשטות שבאלוהות לאלוהים, לאלוהות וליהדות (כמו גם לנושא ברית הר סיני ותפקיד השבטים)?

האלוהות טמונה בכל וכולנו מהווים חלק ממנה.

הדתות והזרמים השונים, מבטאים גוונים ואסכולות קוסמיות שנועדו, במקור, להוות מורה נבוכים בעבור בני האנוש ליכולת ליצור יחסי גומלין בינם לבין עצמם ובינם לבין המרחבים הקוסמיים.

היהדות מבטאת זרם קוסמי, שנועד להביא אל האנושות אמת משותפת המהווה מטרייה רחבה החוסה על גוונים ואסכולות רבים ומשפיעה עליהם. היהדות נועדה במקור לבטא את התמצית המזוקקת של הערכים והעקרונות הקוסמיים הפותחים פתח להאצה אבולוציונית ועליית מדרגה, מתוך תנועה שיש בה דינאמיות ותיאום מתמיד להתפתחות הנוצרת בקרב האנושות.

במרחב ארץ, פעמים רבות, התרגום של תבוניות קוסמית אל עבר האנושיות יצר שיבוש והסטה מכוונת המקור ולכן, לעיתים, הדתות יצרו נפרדות במקום אחדות, ביטאו חוקים ומצוות במקום ערכים המגובים בתודעה ערה, הכפפה חיצונית במקום משמעות פנימית ועוד.

דרך הפשטות שבאלוהות, כשמה כן היא, מבקשת להפגיש את הפוסעים בה עם זיקוק הנתונים האישי, המהווה את האלוהות הפנימית הטמונה בהם, ולחבר לחווית והכרת מהות האלוהות, כאשר הינה נקייה מתפישות מגבילות, אשר אפיינו את עידן האדמה, שהסתיים.

זוהי תפישה, שיש בה את ההכרה בערך ובנשגבות מחד, אך מאידך גובה עיניים, שיש בו את הפשטות, את הנגישות ואת פיתוח יחסי הגומלין עם מהות האלוהות, ללא גורמים מתווכים ומתוך חניכה להבנת מחשבת האלוהות והכלת רוח האלוהות.

החיבור לאלוהות, הינה מתוך ההכרה, כי כולנו זרע כוכבים, מהויות אלוהיות, אשר בחרו להתגלם בגוף ונפש, על מנת לחקור את חווית החומר הדחוס והגשמיות וכי בכל אחד ואחד טמון שער אישי, שהינו פתח בין ממדי אל מהות המקור וערוץ בלתי אמצעי אל האלוהות באשר היא.

דבריה של הליבה המרכזית, 16.3.2011:

"…עליכם להבין, שכאשר יאצילו בתוכם אותם אלה בני אנוש, את הבנת השיוך הקוסמי, ואת הבנת, נאמר, האוריינטציה הקוסמית, הרי, שיחברו הם עצמם להבנת היותם זרע כוכבים.

וכאשר יבינו, כי מהווים הם זרע כוכבים, יימסו אותם גבולות, יתבטלו אותם שיוכים, וייוותר אותו מצב של שותפות גורל, של בני משפחת האור, המבקשים להתפתח אל מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה…"

 

מהו יחסה של דרך הפשטות שבאלוהות אל האינדיבידואל, אל הציבור ואל הקשרים בין שניהם?

אחד הערכים המרכזיים בסולם הערכים, מבטא את הערך סינגולריות בשדה מאוחד.

זהו ערך המבטא את השזירה ההרמונית שבין הפרט המועצם, המהווה אינדיבידואל מובהק, לבין החברה והמכלול בו הוא טמון, כחלק בלתי נפרד.

ערך זה מדבר על היכולת של כל פרט ופרט בחברה להתחבר לסינגולריות האישית שלו – לעוצמה ולמובהקות האישית המחוברים לעצמי אותנטי, זאת מתוך ההכרה כי הפרט והכלל שזורים כאחד, כי אנו מהווים שדה מאוחד בו כל הפרטים משפיעים זה על זה.

ניתן לדמות זאת לתמונה צבעונית ורחבה, המורכבת מפיקסלים רבים, שונים ומגוונים, כאשר כל פיקסל הינו כזה ייחודי ומובהק העומד בזכות עצמו, ובמקביל הווה את התמונה השלמה שהינו חלק בלתי נפרד ממנה, משפיע עליה ומושפע ממנה.

ככל שיותר ויותר בני אנוש יפנו מבטם אל המכלול בו הם טמונים – כך תתעורר בהם ההכרה, כי גורלם שזור בגורל האנושות ובגורל הפלנטה והנתיבים השונים והמגוונים יישזרו זה בזה באופן הרמוני שבו דבר לא בא על חשבון דבר.

 

בדרך הפשטות שבאלוהות קיימת התייחסות למרחבי הבריאה השונים (לדוגמא מרחב ארץ) – מה תפקידם ומהותם בתהליך ההכשרה והתודעה?

היכולת להכיר כי אנו נמצאים בעולם של יחסות וכי מרחב ארץ הינו מרחב שבו התרחשה למידה אשר איפיינה חקר בריאתי ייחודי, הינה הבסיס ליכולת להיפתח אל עבר מרחבים חדשים של ידע ותודעה. בכך, ניתן לנו להתרועע עם אופייני פעולה חדשים, ספי מציאויות חדשים וטווחי חוויה ורטט שלא היו נגישים לנו.
אם ברצונכם להיחשף למידע נוסף בנושא זה, ליחצו על הקישור הבא: מבנה הבריאה

 

כיצד משמשת ה"מוּדעות" בשיח בדרך הפשטות שבאלוהות?

התנועה ההתפתחותית אותה מבקש האדם ליצור, הינה תנועה שחשוב שתעשה כמכלול: תודעה, מודעות ונפש.

תודעה, הינה מסד נתונים אישי רוחני, המכיל תפישות, רעיונות, הבנות ואמונות כמערכת תבונית עילאית.

המודעות, הינה היכולת שלנו לזהות ולקיים הכרה פעילה וערה, ובכך מהווה את הגשר שבין התודעה לבין הנפש.

הנפש, הינה מערך של שדות ביטוי אנרגטיים וגשמיים, המהווים את המתווים האישיותיים שלנו הכוללים רגשות, מחשבות, חושים וחיבור בין כל אלה לחוויה בגוף פיסי.

חלק מהותי מתהליך הלימוד וההכשרה, הינו מתן הדגש על יצירת גיבוי פנימי לידע ולתודעה, באמצעות גישור אל הנפש והאדם. בכך, כל העת, ישנה הקניה של כלים להגברת היכולת האישית לבירור, פענוח, הגות והתמרה, מתוך תשומת לב לכך שהכלי הנפשי, המודעתי, הרגשי והתודעתי מכילים ומגבים, הלכה למעשה.

 

האם הלומדים בדרך הפשטות שבאלוהות יכולים לזהות אותה עם ה"ניו אייג'", הרוחניות העכשווית?

אם נסתכל על הרוחניות המבוטאת בניו-אייג', נראה כי לרוב זוהי רוחניות המבקשת לחבר את האדם לשלב אבולוציוני המפנה את האדם פנימה, ומוביל להכרה כי האדם יכול לטפח עוצמה ומובהקות שיש בהם יכולת השפעה מן הפנים כלפי חוץ ובריאת מציאות תוך חשיפה לתודעה חדשה ולעולם של תדרים ואנרגיה ובכך, יכולת שימוש בכלים תודעתיים, מודעותיים ואנרגטיים לתמיכת תהליכים של ריפוי והעצמה.

זרמי הרוחניות העכשווית, נובעים מן ההכרה הבסיסית כי כל בני האנוש הינם חלק מאחדות כוללת, משפחת האור.

חשוב להכיר כי גם תורות ה"ניו-אייג'", מבטאות זרמים שונים ואסכולות שונות, המבטאות חלק מן השלם.

דרך הפשטות שבאלוהות מבוטאת במרחב ארץ בתקופה נוכחית, כחלק מהתמיכה הבריאתית למעבר לעידן החדש, ונועדה להוות גשר בין ישן לחדש, על-ידי הבאה של אמת משותפת, שנועדה ליצור מטרייה רחבה, המהווה נקודת חיבור בין האסכולות השונות.

 

האם שאיפתה של דרך הפשטות שבאלוהות היא להביא את האדם בעולם המתפתח לכדי טרנספורמציה פנימית-אישית? לשינוי תודעתי כלשהו?

כן. הדגש הינו על תהליכי הטרנספורמציה הלכה למעשה, המאפשרים לבטא אנושיות חדשה שיש בה שלום והרמוניה, לקיחת אחריות על המציאות הפנימית והחיצונית, וחיבור בין שונים ומגוונים סביב אמת משותפת גבוהה, שיש בה את ההכרה כי תועלת הכלל ותועלת הפרט שזורים זה בזה ותומכים זה את זה.

 

האם בדרך הפשטות שבאלוהות יש רעיונות ואלמנטים של משיחיות, של גאולה?

לא. בכתובים השונים, אשר הובאו אל מרחב ארץ לאורך ההיסטוריה של האנושות, מוצגים הימים של "ביאת המשיח". הנטייה האנושית, מתוך תודעת הנפרדות והקיטוב, הינה לחפש את ה"משיח" בחוץ, לקטלג אותו כמהות נשגבת ולהפנות משקל אל דמות זו, אשר תבטא גאולה ותנכיח חוקיות חדשה.

לתפישתנו, המשיח, אינו פרט אחד נפרד. המשיח, הינו מצב הוויה כולל, המורכב מפרטים רבים אשר המירו נפרדות באחדות.

המשיח אינו נמצא בחוץ. המשיח טמון כמצב הוויה קוסמי בכל בני משפחת האור.

תודעת המשיח, הינה מצב הוויה פנימי, הטמון בכל אחד ואחד מבני האנוש כפוטנציאל המבקש לבוא לכדי ביטוי, ואותו נדרש לממש בבחירה חופשית מודעת.

בכך, תודעת משיח מבטאת עילאיות רגשית, החוברת לתבוניות, שיש בהן את הראייה הכוללת ואת ההכרה של הפרט, שהינו חלק מרקמה חיה, אשר אותה הוא מזין וממנה הוא מוזן. ממנה הוא מושפע ועליה הוא משפיע.

פרטים נוספים