הבנק החברתי

הגיע הזמן שנתארגן ונקים בנק אשר יהיה בבעלות לקוחותיו. בנק שפועל על פי ערכים וחזון חברתיים. בנק שיתמוך במשקי הבית, במעמד היצרני ובעסקים קטנים ובינוניים. מגיע לכולנו בנק שלא רק שעובד בשבילנו אלה גם שיך לנו.

הבנק החברתי הראשון, ישתמש במגוון שירותים פיננסיים מגופים בעלי התכווננות חברתית. חבילת השירותים המסופקת יענו על צרכיהם הפיננסיים של חברי הבנק החברתי.
לקוחות הבנק יהיו מעורבים בבחירת מדיניות הבנק, אשר אותה יממשו ההנהלה והצוות המקצועי. חבר הנאמנים של הבנק יבחר בצורה דמוקרטית לקדנציה שזמנה קבוע, ויוכל להיות מודח בצורה דמוקרטית. מטרת חבר הנאמנים היא לתווך בין קהל החברים לבין ההנהלה המקצועית.
השקעות הבנק החברתי יהיו מכוונות לצרכי קיימות והשקעות שיחזרו לקהילה. השקעות יהיו בעלות אופי של השקעות סיכון נמוך, כאשר כולן יהיו מבוססות על השוק הריאלי, ועל סיפוק צרכים קיומיים וחברתיים נחוצים.
הבנק החברתי יתמוך בהקמת עסקים חברתיים נוספים, היספקו לחברה שירותים חיוניים וישלטו על ידי חבריהם או יהיו עסקים חברתיים שלא למטרות רווח.
הבנק החברתי מתחייב לשאוף להתבסס ולהגיע למקום בו יוכל לספק אשראי בתנאים הוגנים לכל שכבות האוכלוסיה ולשרת גם את שכבות האוכלוסיה העניות בצורה שתתרום לצמצום מעגל העוני בישראל על ידי מתן האפשרות להתפתחות אישית.
הבנק החברתי מתחייב להתנהל בצורה שקופה ככל הניתן ולספק לחבריו מידע הנוגע להתפתחותו.

אנו רואים לנכון להבהיר כי כל מידע שאנחנו מעבירים לציבור עובר ביקורת מחמירה על ידי צוות ההקמה של הבנק החברתי הראשון, ועל כן אנחנו לא ממהרים לשתף מידע אלא אם כן הוא בוסס כחלק מתכנית העבודה של הבנק החברתי.
האופי הדמוקרטי של הבנק החברתי יתהווה מרגע הקמתו בפועל, כך שיוכל לקבל חברים המעוניינים להצטרף לבנק על בסיס הרעיון הקיים כתוצר של שיתוף פעולה מרצון.

פרטים נוספים