הפורום הישראלי לאומנות אקולוגית

חזון: לחבר מחדש בין מדע לבין תרבות אמנות ורוח ∞ לצמצם את הפער ההולך וגדל בין האדם והטבע
∞ לרפא קהילה/מקבלי החלטות מאדישות סביבתית ∞ לסייע בהטמעת ערכים לשימור סביבות פגועות בתהליכי שיקום
∞ להשפיע בתהליכי קביעת מדיניות סביבתית ∞ לאתגר אמנים לחקור ולהגיב לסוגיות סביבתיות באמצעות אמנותם

פרטים נוספים