הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות

מי אנחנו?
הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות הינו מיזם עסקי-חברתי שנרשם כאגודה שיתופית שמטרתה להוביל את משק האנרגיה הישראלי אל שימוש מושכל באנרגיה וייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים. כל זאת תוך שיתוף ציבור רחב ביזמות, וברווחים מיוזמות אלו. הקואופרטיב הוקם על ידי בעלי חזון שמאמינים כי צריך לעבוד בצורה שונה לאור המצב בישראל.

למה קואופרטיב?
המניע הבסיסי הוא לקדם את משק האנרגיה לטובת הכלל. מקימי הקואופרטיב רואים צורך לפעול בצורה משותפת וליצור מנגנון שייצג את האינטרס הציבורי בשונה מחברות פרטיות, הדואגות רק למשקיעים, וממשרדי ממשלה השוקעים בנבכי הבירוקרטיה.

איך אנחנו עובדים?
הקואופרטיב מזהה פרוייקטים בעלי השפעה חיובית על משק האנרגיה בישראל ופועל לקדם אותם. המיקוד הוא בפרוייקט בעלי כדאיות כלכלית ברורה כאשר השוק הפרטי עדיין לא מימש את הפוטנציאל של פרוייקטים אלו. אנו מאגדים את הכוח של החברים, מבחינת הון ויכולות, כדי להתגבר על האתגרים העומדים בפני משקיעים פרטיים.

בפרוייקטים הגדולים אנו עובדים עם חברות מקצועיות שמספקות את הידע והציוד הרלוונטי. אנו מתפקדים בעיקר כיוזמים, משקיעים ומנהלים של פרוייקטים.

כיצד בנוי הקואופרטיב?
הקואופרטיב בנוי בצורה שיוויונית שמקנה זכות שווה לכל חבר בהצבעות באסיפה הכללית. החלטות ניהוליות מתקבלות בוועד המנהל שנבחר באסיפה הכללית. קיים צוות תפעולי שמטרתו לקדם את החלטות הוועד המנהל.

למה להיות חברים?
בעלות משותפת בפרוייקטים משמעותיים בתחום האנרגיה. בנוסף, התאגדות של חברים רבים מאפשר למנף את הכוח הצרכני למתן הטבות מחברות שונות במשק. הקואופרטיב גם פועל להגברת הידע והיכולת של הציבור לנהל התייעלות אנרגטית בבתים ובכך לחסוך עלויות ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות.

פרטים נוספים