כאן תוקם

המטרה: לשנות את השיטה!
• לשנות את השיטה הפוליטית- מעבר לדמוקרטיה המממשת את ריבונות האדם באמצעות חוקה המבטאת את ערכי החברה ומאפשרת לה להגביל ולבקר ביעילות את הממשל.
• לשנות את השיטה הכלכלית- מעבר לכלכלה דמוקרטית המעניקה לעובדים ולצרכנים את הכלים להשתתפות ישירה בקבלת החלטות במשק, שותפות ברווחי הייצור של עבודתם והצברה של המערכת הפיננסית (שיטת המטבע, מבנה שוק ההון, המוסדות הבנקאיים) ושל משאבי הטבע.
• לשנות את הסדר החברתי- מעבר מתרבות של "החזק הוא השולט" לתרבות של "ואהבת לרעך כמוך". החברה הישראלית מורכבת מקבוצות עדתיות, לאומיות, דתיות ותרבותיות שונות ומגוונות. עלינו לגלות מחדש דרך ארץ ויכולת להתקיים בהרמוניה, כבוד והדדיות כחברה רב תרבותית ובת קיימא. מעבר למודל פדרטיבי מבוסס קהילות (מקומיות ותרבותיות) בניהול עצמי.

הערכים שלנו:
• שוויון לכולם- שוויון יחול על כל אדם תחת המשטר הישראלי.
• חירות ואחריות- חירויות הפרט ואחריות סוציאלית של הממשל כלפי הפרט והחברה.
• הדדיות וקיימות- הדדיות היא הבסיס המאפשר כבוד הדדי ויחסים הרמוניים בין פרטים וקהילות שונות על מנת לקיים חברה משגשגת, מגוונת, ערכית ובת קיימא.

תנועה אקטיביסטית- פוליטית:
• רשת של תאי פעילים עצמאים- למעשה אנחנו כבר רשת של פעילים עצמאים, אנחנו מציעים להתאגד בקבוצות פעילות ומאבק מקומיות, נושאיות ויצרניות על מנת להתעצם מהכוח המצטבר של המכלול, לקבל החלטות ולעצב מדיניות אפקטיבית- ביחד.
• השיטה הדמוקרטית- דינאמית. לא נועלים גרסא- ביחד נמשיך לפתח את השיטה הדמוקרטית בכדי שתוכל לשקף את התובנות המתפתחות שלנו על מנהל תקין ושיתופי- שוויוני. הצבנו תשתית רעיונית לשיטה דמוקרטית שבאה לפתור מספר בעיות מפתח – ריכוזיות כוח, תת-ייצוג במרחב הדמוקרטי, השתלטות הון על המרחב הדמוקרטי. השיטות מבוססות על שילוב כלים וגישות מהדמוקרטיה הייצוגית, הנזילה וההסכמית.
• זרוע פרלמנטארית- הנציגים הנבחרים לסיעה בכנסת מחויבים לבצע את החלטות מועצת התנועה. הגישה שלנו היא מהפכנית ולא רפורמית- אנחנו רוצים להיכנס לכנסת על מנת להביא לפיזורה לשם יציאה לבחירות עממיות על חוקה דמוקרטית- פדרטיבית שתשנה את שיטת הממשל, ההתארגנות החברתית והכלכלה בישראל.

אתם מוזמנים להצטרף כאן ולספר לנו במה תרצו לתרום להתארגנות התנועה, לקבל עדכונים שוטפים על ההתקדמות ולהשתתף בהחלטות לגבי המבנה הפנים תנועתי בשלבי ההתארגנות הראשוניים.

פרטים נוספים