מכון ערבה

מכון הערבה ללימודי הסביבה הוא מרכז אקדמי אזורי הפועל לפיתוח מנהיגות סביבתית תוך שימת דגש על שיתוף פעולה באזור. המכון פועל למען שלום ופיתוח בר-קיימא ברמה מקומית וגלובלית.

פרטים נוספים