מפגשים טובים

הקבוצה פועלת ליצירת שיח משותף בין ימין לשמאל, לצורך הקמת חברה בעלת ערבות הדדית, ודמוקרטיה משתפת. נקודת המוצא היא שלכולם יש מה ללמוד, וכולם יכולים ללמד. כלומר, אין מי שכל הצדק מונח באמתחתו.

פרטים נוספים