מפלגת הפיראטים

על יסוד השאיפה הטבעית של האדם לחופש ושחרור, ועם התפתחות הטכנולוגיה והמחשבה המדינית – אנו מייסדים את מפלגת הפיראטים במטרה להוביל ולהשתתף בתהליכים מקומיים ועולמיים המקדמים את חופש הפרט, המחשבה, הביטוי, התנועה, המידע, ההעתקה וההפלגה.

לארץ ישראל תפקיד היסטורי מרכזי בדברי הימים של חירות האדם. שחרור העמים ההדרגתי במהלך מאות השנים האחרונות הוא מאבני היסוד של ההגות, המעשה והרוח עליהם שטה מפלגת הפיראטים.

מפלגת הפיראטים תפעל ללא לאות וברוח דמוקרטית, פתוחה, נגישה, שקופה ומתקדמת להבטחת זכויותיו הטבעיות של הפרט וקביעת מקומה ותפקידיה של המדינה והמערכת הציבורית בשיפור תנאי החיים והסביבה של התושבים.

אנו קוראים לכל אחת ואחד לעודד העתקה, שכפול או שכלול של רעיונותינו, אשר הנם תוצרי העתקה, שכפול ושכלול של מילים, רעיונות, ופעילות אנושית מצטברת לאורך התקופות.

מפלגת הפיראטים מושיטה יד פתוחה לכל אדם, גוף או ארגון להצטרף, באופן פיראטי או אחר, ולסייע בקידום חברה טובה, יפה, צודקת, פתוחה, פיראטית ומאושרת.

פרטים נוספים