מרק לוינסקי

מסייעים לפליטים כנגד הרעב והמחסור עם קבוצת המתנדבים שהקימו אורלי פלדהיים ויגאל שתיים. במקום שאין אנשים השתדל להיות איש.

Helping the refugees fight starvation with a group of volunteers, the group was founded by Orly Feldheim and Yigal Shtayim.

Levinsky Soup Kitchen is an ad hoc group of local people who prepare food for in their homes for the African refugees who, forbidden to work and locked out of their home country, have no other recourse to find basic sustenance

פרטים נוספים