קואופרטיב דרום

הקואופרטיב האורגני של דרום תל אביב הוא גוף שהוקם למטרת קניות משותפות של ירקות ומוצרים אורגניים, ישירות מהמגדלים במחירים שווים לכל נפש.

פרטים נוספים