שב"י

שב"י – שחרור בעלי-חיים ישראל היא עמותה לזכויות בעלי-חיים שהוקמה בשנת 2005. המסר מאחורי השם הוא חד משמעי, הבנה שלבעלי-חיים יש זכויות בסיסיות שאסור להפר. מטרתנו היא ליצור חברה חפה מניצול ופגיעה בבעלי-חיים, חברה המכירה בזכותם הבסיסית של בעלי-החיים לחיות חיים ללא שיעבוד, סבל וכפיית רצון האדם עליהם.

 

בעלי-החיים עשויים להיות שונים מאתנו במובנים רבים, אבל כאבם אינו שונה משלנו וסבלם אינו שונה משלנו. חובתנו המוסרית היא שלא לגרום להם כאב וסבל, ממש כשם שזוהי חובתנו המוסרית כלפי בני-אדם אחרים השונים מאתנו.

במונח "זכויות בעלי-חיים" אין הכוונה לשוויון, כגון הזכות להצביע או לרכוש השכלה – פשוט משום שלבעלי החיים אין צורך בכך, כשם שלגברים אין "זכות להיכנס להריון". הכוונה היא לשוויון בהתחשבות, ומשמעותו היא לאפשר לכל פרט לממש את אושרו וצרכיו האישיים והחברתיים, על-פי נקודת הראות, הבחירה והזהות הייחודיים לו.

כל אחד מאיתנו מזדעזע לנוכח התעללות בבעל-חיים חסר ישע, וברור לכל כי מדובר בתופעה חמורה שאין לה מקום במדינה מתוקנת. מה שעדיין אינו ברור לכל הוא, שבניגוד לדעה הרווחת, רוב ההתעללות בבעלי-חיים אינה מבוצעת באופן אקראי, אלא היא חלק מתעשייה אלימה, הממומנת על-ידינו, הצרכנים. זוהי תעשייה המכניסה מיליוני שקלים לכיסיהם של בעליה, תוך מאמצי-על להסתיר את פרצופה האמיתי.

פרטים נוספים