שמיים – מחזור קהילתי

שמיים מחזור קהילתי הינו עסק חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית וחשמלית בתוך הקהילה. אנו מפעילים מרכזי איסוף ומיחזור פסולת ביתית ועיסקית בתוך מרכזי השיקום העירוניים ומעסיקים בלעדית את המשוקמים בעלי פיגור שכלי. באופן זה אנו מעניקים פרנסה למשוקמים, פיתרון לפסולת זו הן לרשות והן לתושבים.
בנוסף אנו מעמיקים את הממשק בין כלל תושבי העיר לבעלי הלקות הקוגנטיבית. התושבים חווים את המשוקמים כאנשים יצרנים, שתורמים לכלל החברה. כיום אנו מפעילים 4 מרכזי מיחזור בשלוש ערים:ירושלים, רעננה וגבעתיים

 

פרטים נוספים