תור המדבר – מיסודה של קהילת קמה

אנו, חברי עמותת תור המדבר מייצרים שינוי חברתי בכלים חדשניים.
אנו מקימים עסקים חברתיים, מסייעים לבניית קהילות משימתיות ומחויבים לקיימות וסביבה.
תפיסת העולם שלנו היא חברתית כלכלית, ומאמינה בצמצום פערים ומתן זכויות שוות לכל אזרחי המדינה.

הערך העליון שעליו מושתתת פעילותנו הוא יצירת קהילה.
כל תחום שאנו פועלים בו משתמש בכוחה של הקהילה המקומית להרחבת מעגלי ההשפעה.

עמותתנו הוקמה על ידי חברי קהילת קמה, קהילה שיתופית – משימתית של צעירים ומשפחות בעיר באר שבע.

פרטים נוספים