Shift – ביה"ס ליזמות וחדשנות חברתית

שיפט הוא בית ספר יצירתי ומהפכני, אשר מאתגר את השיטה הקיימת – אנחנו עובדים עם כלים שמותאמים לעידן בו השינוי מהיר מאי פעם, תכנית לימודים דינמית, למידה באמצעות עשייה,בדגש על העצמת המשתתף וחווית התהליך

פרטים נוספים